33_5.jpg 33_4.jpg 33_3.jpg 33_2.jpg 33_1.jpg

Doelstellingen

Zonneheem is, van maandag tot en met vrijdag, dagelijks doorlopend geopend van 8.30 tot 18 uur. Het lokaal dienstencentrum wil de zelfstandigheid en levenskwaliteit van haar gebruikers ondersteunen, stimuleren en verbeteren en de inter- en intragenerationele solidariteit verhogen. 

Het Lokaal Dienstencentrum Zonneheem is een ontmoetingsplaats van en voor senioren uit Eeklo en omgeving. Het is een trefpunt voor informatie, advies, vorming, en een gamma aan dienstverlening.

Zonneheem biedt tevens ontmoeting- en ontspanningsmogelijkheden aan met een lage drempel, en met respect voor ieders eigenheid en vrijheid van meningsuiting. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en ouderen met een beginnende zorgbehoevendheid. Zonneheem biedt de mogelijkheid om langs menselijke contacten en allerlei activiteiten van het dienstencentrum een ‘thuis’ te maken, waar senioren graag vertoeven.

Uw sociaal netwerk

De uitgebreide werking wil een sociaal netwerk uitbouwen en op die manier mensen kansen bieden zodat ze langer in hun eigen omgeving kunnen wonen. Het lokaal dienstencentrum is een plek waar men vrienden kan treffen, kan deelnemen aan activiteiten allerhande, zich voor anderen kan inzetten. Voor informatie en inschrijvingen kunt u dagelijks terecht in het secretariaat. Alle ruimten zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers: geen drempels, brede deuren en aangepast sanitair.

Zonneheem is verankerd in de buurt en is voor zijn bezoekers een centraal aanspreekpunt. Zonneheem verenigt mensen rond een gemeenschappelijke interesse, lokaliteit, belang of probleem, met respect voor ieders ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Zonneheem is een trefpunt voor mensen met zeer verschillende achtergrond, leeftijd, financiële situatie, gezondheidstoestand, capaciteiten, interessesfeer en mogelijkheden. Die verscheidenheid is een rijkdom waaruit allen kunnen putten. Zonneheem werkt integrerend en bevordert de onderlinge samenwerking tussen mensen.

Participatie

Participatie is geen loos begrip voor Zonneheem. Bezoekers van het lokaal dienstencentrum worden gestimuleerd om mee te denken rond en mee te werken aan de uitbouw van het dienstencentrum.

Zonneheem garandeert zijn bezoekers een integrale aanpak. Zij kunnen in het lokaal dienstencentrum terecht met hun vragen, hun zorgen, hun talenten, hun interesse, hun noden en hun inzet. Zonneheem heeft een grote flexibiliteit om te kunnen inspelen op de (hulp-)vragen van zijn bezoekers.

Eeklo Centrumstad